פרסם את המודעה שלך
לחץ להוספת מודעה חינם

תקנון

1. גלישה באתר 2change הינה כפופה לקבלת תנאי השימוש על ידך והסכמתך המלאה לכל הוראות תקנון זה,אשר על כן, נבקש כי תקרא את תקנון זה בעיון לפני שתבצע כל פעולה באתר.
2. תקנון זה ואתר 2change פונים לכלל ציבור המשתמשים ברשת האינטרנט, אולם משיקולי עיצוב ונוחות הפניות למשתמשים באתר 2change הינם בלשון זכר או נקבה ואולם כל הפניות באתר זה ובתקנון, מתייחסות תמיד גם לבני המין השני.
3. אתר 2change משמש כפלטפורמה המאפשרת למשתמשים רשומים ולגולשים מזדמנים, להעלות מודעות שונות המציעות מגוון מוצרים ו/או נכסים ו/או שירותים שונים ומגוונים (להלן: "טובין") שונים להחלפה בין המשתמשים והגולשים המעוניינים בכך (להלן: "מטרות האתר").
4. השימוש באתר 2change מוגבל לצפייה ופרסום של מודעות אשר עניינם החלפת סוג מסוים של טובין בין גולשים ומשתמשים ומתן אפשרות להתקשרות בין המפרסם לבין המתעניין. אין לעשות כל שימוש למטרות שונות מן המטרות המגדרות בתקנון זה, וכל שימוש שלא למטרות האתר, לרבות פנייה שלא לצורך או שלא למטרת החלפת טובין בין גולשים, מהווה שימוש הנוגד את הוראות תקנון זה , על כל המשתמע מכך.
5. הנהלת 2change אוסרת בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים פרסום של מוצרים ו/או שירותים אשר מסחר ו/או שימוש בהם נוגדים את חוק מדינת ישראל, כגון: סמים מסוכנים, כלי נשק וירייה, שרותי מין,צעצועים מסוכנים ,וכל שירות ו/ מוצר אחר אשר מסחר או שימוש בו אסורים על פי דין. בכל מקרה הנהלת 2change לא תשא באחריות בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם, במישרין או בעקיפין, לצד כלשהו בקשר עם מכירת/רכישת/אחזקת כלי מוצר ו/או שירות כאמור בסעיף זה.
6. לאור העובדה כי אתר 2change מהווה במה ופלטפורמה למפרסמים ולגולשים שונים, המשתנה באופן מתמיד באמצעות עדכון וניהול המודעות על ידי המשתמשים, השימוש והגלישה באתר 2change הינה על אחריות המשתמש בלבד.
7. הנהלת 2change אנה אחראית בשום צורה שהיא על טיב הטובין השונים המוצעים באתר ואופן ביצוע ההחלפות בין המפרסמים, וכל ביצוע עסקאות ההחלפה בין ציבור המשתמשים באתר הינם על אחריותם ובשליטתם בלבד.
8. הנהלת 2change רשאית בכל עת לערוך ו/או לשנות ו/או לבטל כול מודעה ואשר מועלית על ידי מי מהמשתמשים באתר 2change וההנהלה שומרת לעצמה שלא לאשר מודעה ו/או נוסח מודעה אשר אינם הולמים את האתר או אשר מנוגדים לדין בישראל. גולש/ או משתמש אשר מודעתו שונתה ו/או נחסמה לא יהא זכאי לכל פיצוי משום מין וסוג שהוא. כמו כן, הנהלת 2change שומרת לעצמה הזכות לחסום גולשים ומשתמשים אשר עושים שימוש שלא כדין באתר, וזאת מבלי לפגוע בזכותה לפיצוי מהמשתמשים המפרים.
9. במהלך ההרשמה לאתר תתבקש למסור מספר פרטים אישיים, כגון : שם מלא, עיר מגורים
10. וכתובת דוא"ל, אשר מסומנים בכוכבית, יובהר מייד כי מסירת הנתונים הללו הינה וולונטרית בלבד, אולם במידה ותבחר שלא למסור את הנתונים הנ"ל לא תוכל לבצע העלאה של מודעות באתר 2change ו\ או לבצע כל שימוש אחר באתר מלבד צפייה בו. יובהר בזאת כי הנתונים שאינם מסומנים בכוכבית אינם נתונים אשר אותם תהא מחויב למסור בכדי להשתמש במערכות האתר.
11. השימוש באתר 2change לעיתים מוביל לאיסוף מידע (להלן: "מאגר הנתונים") על אודות סוג הפעילות שבוצעה באתר על ידי הנהלת 2change, לדוגמא: פרסום מודעות, צפייה במודעות, השתתפות בסקרים, חיפושים ופרסומים במערכת ההודעות באתר ( פורומים ) אשר מעידות על העדפותיך ובחירותך בכל הקשור לאתר2change , השימוש במידע על ידי הנהלת 2change, יעשה בכפוף לכ לדין ולטובת המטרות הבאות, כדלקמן: התאמה אישית מערכת הפרסומות האתר, יצירת קשר שוטף עם הנהלת 2change במידת הצורך, התאמה אישית של מבנה האתר וצורתו, שיפור ושדרוג של האתר והשירותים המוצעים בו. הנהלת אתר 2change במסגרת ביצוע פעולות שוטפות באתר, ייתכן ותעביר חלק מן המידע ( אשר בשום פנים לא יהיה מידע אשר יאפשר זיהוייך ) למפרסמים השונים באתר
12. יובהר בזאת כי בכל פנייה הנוגעת למידע פרסומי אשר ישלח לגולשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דואר רגיל ו/או sms , פנייה שכזו תעשה בכפוף להסכמתך הנפרדת לקבלת מידע פרסומי מהנהלת האתר וצדדים שלישיים ואין בהסכמתך לתנאי תקנון זה לבדם, כהסכמתך לשליחת מידע פרסומי על ידי הנהלת 2change. גם במידה והבעת את הסכמתך הנפרדת לקבלת מודעות פרסומיות בצורה נפרדת, תוכל לבטלה על ידי פנייה להנהלת 2change, אשר תסיר אותך מרשימות הפרסום תוך 5 ימים ממועד פנייתך.
13. על אף המאמצים המושקעים במערכות האבטחה באתר 2change, אין הנהלת האתר ערבה לכך כי לא יבוצעו כנסיות לא מורשות אל מאגרי המידע של השונים באתר 2change, וזאת על אף המאמצים אותם משקיעה הנהלת 2change באבטחתו.
14. קבצי cookies ( להלן: "קוקיס"), לאור העובדה כי הפרסומות ומערכות הפרסום השונות המנוהלות באתר2change , בין אם על ידי ההנהלה ובין אם על ידי מפרסמים שונים על פי הרשאה,מתבצעות באמצעות קבצי קוקיס הנוצרים במחשבי המשתמש אשר מטרתם איסוף מידע מהמחשב האישי של המשתמשים בכדי להתאים את הפרסומות והשימושים השונים באתר בצורה אישית וספציפית ככל הניתן למשתמשים השונים באתר, במידה ואינך מעוניין כי יוצרו קבצי קוקיס במחשבך האישי, עליך לשנות את ההגדרות הרלוונטיות בדפדפן בו אתה גולש ברשת האינטרנט ו/ או במערכת ההפעלה שלך.
15. הנהלת 2change הינה בעלת מולא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר זה, לרבות עיצוב האתר, מבנה האתר, הטקסטים והמודעות המופיעות בו וכן קבצים ויישומים המופעים באתר, חל איסור מוחלט לעשות כל העתקה, הפצה, פרסום, הצגה, סקירה של בעניינים המוגדרים בסעיף זה, לרבות ובמיוחד העתקה של מודעות מאתר 2change לאתרים אחרים.
16. הנהלת 2change שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לצמצמם, לשנות, להרחיב, לפרק זמן קבוע או משתנה וכן לשנות בכל צורה ודרך את אופן השימוש והצגת המידע, בכל דרך שתבחר וביצוע פעולות כנ"ל לא יקימו שום זכות למי מהגולשים או המשתמשים באתר2change.
17. יובהר בזאת כי בגין כל הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה, שומרת לעצמה הנהלת 2change את הזכות לתבוע בגין כל נזק או הפסד אשר נגרם לה, במישרין או בעקיפין כתוצאה מן ההפרה, לרבות הוצאותיה.
18. כל מחלוקות ו/או תביעה אשר עניינן אתר 2change או תקנון זה, תידון בבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.

בניית אתרים - רייכמן פתרונות אינטרנט​