חיפוש

3 דברים שכדאי להכיר לפני הגשת תביעה

עולם המשפט הוא גדול ורחב ביותר, ישנם תחומים שונים ועילות רבות בגינן תוכלו להגיש תביעות לבית המשפט ולקבל סעדים.

במאמר זה נתמקד בדברים אותם כדאי לדעת לפני הגשתה של תביעה ייצוגית.

בשנת 2006 אושר על ידי הכנסת חוק תובענות ייצוגית, התשס"ו- 2006. תביעה ייצוגית הינה תביעה של אדם התובע בשם קבוצה.

תנאי הסף להגשת תביעה ייצוגית

בניגוד לתביעה רגילה, תביעה ייצוגית תתחיל בהגשת בקשה לאישור הגשת התביעה. כלומר, בהליך זה התובע הייצוגי יצטרך לטעון לבית המשפט כי יש לאשר לו לקיים את ההליך של התביעה הייצוגית. לשלב המקדמי נדרשים מספר תנאי סף המהותיים לאישור הגשתה של התביעה. תנאי סף אלו מפורטים בסעיפים 3,8, ו- 44 לחוק. אלו שישה תנאים מצטברים כאשר רק במידה והם מתקיימים יינתן אישור לתביעה להתקיים:

  1. עניינה של התביעה- על התביעה להיות מוגשת בהתאם למפורט בתוספת השנייה לחוק התובעות הייצוגיות, או לפי הוראת חוק מפורשת.
  2. זהותו של התובע- על התובע מגיש התביעה להיות אדם אשר יש לו עניין אישי או עילה בתביעה.
  3. הקבוצה- תביעה ייצוגית חייבת להתבסס על שאלה או עובדה הרלוונטיים לכלל חברי הקבוצה.
  4. סיכויי התביעה- על התביעה להיות בעלת סיכוי סביר לכך שהשאלות יוכרעו לטובת הקבוצה.
  5. הליך ייצוגי – ההליך הייצוגי הוא הבחירה הראויה על מנת להביא צדק במקרה הנידון.
  6. התאמת מסגרת התביעה לחברי הקבוצה- העניין של כלל חברי הקבוצה במסגרת התביעה ינוהל בתום לב ובדרך הולמת.

 

מי יכול להגיש תביעה ייצוגית?

כאמור, התביעה הייצוגית יכולה להיות מוגשת רק בידי אדם המקיים זיקה או עניין בנושא התביעה. בנוסף, על אדם זה להיות חלק מקבוצה אשר עניינה של התביעה רלבנטי אליה והנושא הנידון בה נמצא בתוספת השנייה לחוק התובענות הייצוגיות.

איך מתבצע הליך התביעה הייצוגית?

לאחר הגשת הבקשה לאישור התובענה, בית המשפט יקיים דיון בנושא. דיון זה לא יעסוק בנושא התביעה עצמה אלא בשלב הזה רק בתנאי הסף שהוזכרו לעיל ובסופו יוחלט האם לאשר את ההליך כהליך ייצוגי או לדחותו. במידה והתביעה תאושר, יתקיים דיון בבית המשפט אשר בסופו יכול להינתן פסק דין לטובת התובע ושאר חברי הקבוצה. בהמשך לפסק דין זה יכול להינתן החזר כספי, פיצויים או צו מניעה. בית המשפט יקבע בפסק הדין איך הנתבע צריך להתנהג בעקבות ההחלטה, כאשר לרוב הדבר יהיה נתון לפיקוח על מנת לוודא שכלל חברי הקבוצה יוכלו לקבל את המגיע להם בהתאם לנפסק.

לסיכום, במערכת המשפט יש אפשרות להגיש תביעות במגוון נושאים, ניתן להתייעץ עם עורכי דין לפני הגשת תביעה, למשל עו"ד יוני לוי. עורך הדין יסייע לכם להבין האם מומלץ להגיש את התביעה וילווה אתכם בהליך.

מאזניים

אולי יעניין אותך גם