Category: ניקיון

יונה מצויה 0

מה זה ניקיון צואת יונים ואיך עושים זאת

היונים נחשבות בתרבות הכללית לציפורים טובות לב ואיכותיות. היונה מביאה את השלום, והיונה יכולה גם להביא דברי דואר ממקום למקום. עובדה ידועה נוספת על יונים, היא שהיונים חיים בזוגיות לאורך כל החיים שלהן,...