Tagged: בני ישיבות

חרדים 4 0

היציאה לעבודה בקרב בני הישיבות החרדים

היציאה לעבודה בקרב בני הישיבות החרדים אם יש בעיה שעולה בכל פעם מחדש בציבור בישראל זו בעיית העבודה במגזר החרדי. בפועל פחות מ50% מהגברים החרדים יוצאים לעבוד, מה שמוביל לכך שהמשפחות החרדיות סובלות...