Tagged: התנדבויות

0

פעילויות התנדבותיות של חרדים בישראל

פעילויות התנדבותיות של חרדים בישראל ההתנדבות היא חלק מחיינו, בין אם זה בגלל חינוך שאליו אנחנו שואפים בחברות השונות בישראל ובין אם זה כיוון שברור לנו, בצו פרטי ואישי, שאנשים חלשים מאיתנו זקוקים...