Tagged: עבודה

חרדים 4 0

היציאה לעבודה בקרב בני הישיבות החרדים

היציאה לעבודה בקרב בני הישיבות החרדים אם יש בעיה שעולה בכל פעם מחדש בציבור בישראל זו בעיית העבודה במגזר החרדי. בפועל פחות מ50% מהגברים החרדים יוצאים לעבוד, מה שמוביל לכך שהמשפחות החרדיות סובלות...

עבודה2 0

איך גורמים לחרדים לצאת לעבוד

איך גורמים לחרדים לצאת לעבוד אין ספק שאחת מהבעיות המרכזיות במדינת ישראל היא הפערים החברתיים והדוגמה העיקרית לכך היא החרדים. הסטטיסטיקה לא משקרת ומדברת על כך שאומנם בעשור האחרון ראינו עליה במספר הגברים...