חיפוש

איך אפשר להשוות קופות גמל בקלות?

קופת גמל היא מכשיר השקעה וחיסכון, לטווח הבינוני – ארוך. מדובר באפיק משתלם בשל הטבות המס, דמי הניהול הנמוכים יחסית והפוטנציאל הגלום לרווחים גדולים. קופת גמל היא שם כולל למספר תוכניות חיסכון – קופת גמל לתגמולים, קרנות השתלמות, קופת גמל להשקעה וקופת גמל לדמי מחלה.

 

תקרות ההפקדה בקופות הגמל – חוסך שכיר ועצמאי

תקרת ההפקדה של שכיר הוא 7% מהשכר החודשי, ואילו המעסיק יכול להפקיד עד 7.5% נוספים. בנוסף, המעסיק רשאי להפקיד עוד כ- 8.3% מהשכר החודשי. לעומת זאת, חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק, יכול להפקיד עד 16% מההכנסה החודשית שלו.

קופות גמל

איזה מוסדות פיננסים מנהלים את קופות הגמל?

ישנם מספר בתי השקעות שמנהלים את קופות הגמל, למשל – מגדל, הראל, ילין לפידות בית השקעות ואנליסט.

 

סוגי קופות גמל

כאמור, קופת גמל זה שם כולל למספר תוכניות חיסכון בעלות אופי דומה. בין המרכזיות ניתן למנות את הבאות:

  • קופת גמל לתגמולים (לעמיתים שכירים)

בקופה זו, העובד והמעסיק מפקידים כסף מדי חודש. הניכוי מתבצע דרך שכרו של העובד. ניתן לחלק את הפרשה זו לשני חלקים – הפרשת העובד והפרשת המעסיק. הפרשת העובד מנוכה משכרו, והפרשת המעסיק היא על חשבון המעסיק.

  • קופת גמל אישית לפיצויים

מדובר בקופת גמל שאליה המעסיק בלבד רשאי להפריש כספים. העובד יוכל למשוך כספים אלו רק במקרים שיימצא זכאי לפיצויים מהמעסיק.

  • קרן השתלמות לשכירים

קרנות השתלמות נחשבות כחלק מקופת הגמל הסטנדרטית, למרות שהן בעלות מאפיינים שונים. ההבדלים העיקריים בין קרנות ההשתלמות לשאר רכיבי קופת הגמל הם שיעורי ההפרשות וטווחי החיסכון.

  • קופת גמל לבני 60

קופת גמל שבמסגרתה העמית יכול להפקיד כל סכום, ולקבל בגיל 60 קצבה חודשית פטורה ממס.

  • קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון שמיועד לחיסכון האופן עצמאי. בקופה זו, החוסכים נהנים מנזילות ומהטבות מס שונות.

קופות גמל

קופת גמל – הטבות מס

כאמור, חיסכון בקופת גמל מזכה את החוסכים בהטבות מס שונות. ההטבה הראשונה היא זיכוי מס – כלומר הפחתת תשלומי המס שהעמית מחויב לשלם. לדוגמא, במקרה שבו חבות המס הינה 20 אלף ₪, והפקדנו 4,000 ₪ לקופת גמל, אזי חבות המס תופחת ל- 18.6 אלף ₪ (20,000 בניכוי הזיכוי בסך של 4,000 כפול 35%). ההטבה השנייה היא ניכוי מס. הטבה זו מפחיתה את השכר החייב במס, בשיעור של הניכוי.

 

השוואת קופת גמל

לפני שאתם מצטרפים לקופת גמל כלשהי, מומלץ לערוך השוואות בין המוסדות הפיננסים השונים, לבדוק מהם התנאים שתקבלו בכל אחד מהם, וכך תוכלו לבחור נכון. ישנם מספר אתרים העורכים השוואות אלו, למשל אתר לירות השוואת קופות.

 

לסיכום

קופת גמל מהווה חלק מהחיסכון הפנסיוני של כל אחד מאיתנו, ולכן היא כוללת הטבות מס שונות ומשתלמות. יש מגוון רחב של מוצרי השקעה בקופת הגמל, ומומלץ לבחור באפיק המתאים ביותר לצרכים של החוסך.

קופות גמל

אולי יעניין אותך גם