חיפוש

מה ההבדלים בין חדלות פירעון של יחידים לתאגיד?

ההבדל המהותי ביותר בין חדלות פירעון של יחידים לבין חדלות פירעון של תאגיד הוא שחדלות פירעון אישית היא התמודדות עם הכספים והחובות של אדם, בעוד שחדלות פירעון תאגידית מערבת גופים וארגונים עסקיים. מה זה אומר מבחינתכם ואיך עורך דין יכול לעזור? הנה המדריך המלא

 

למה יש הבדל בין חדלות פירעון של יחידים לבין חדלות פירעון של תאגיד?

חדלות פירעון אישית נועדה לתת לאנשים הנדרשים לה, התחלה חדשה מבחינה כלכלית. חדלות פירעון תאגידית מנסה להמשיך לנהל עסקים או למכור נכסים כדי להחזיר חובות. חדלות פירעון תאגידית שמה יותר דגש על מקסום התשואה לנושים.

בנוסף, אנשים יכולים ליזום חדלות פירעון מרצון על ידי הוכחת חוסר יכולת להחזיר חובות. תאגידים נדרשים בדרך כלל לעתירות נושים וראיות לחדלות פירעון חמורה כדי לכפות חדלות פירעון.

 

האם יש הבדל בין חדלות פירעון של יחידים לתאגיד מבחינת היקף ההתחייבויות?

היקף הנכסים וההתחייבויות המעורבים בדרך כלל גדול בהרבה עבור תאגידים מאשר יחידים. לכן חדלות פירעון תאגידית מעידה על יותר מחזיקי עניין כמו בעלי מניות, עובדים ושרשרות אספקה.  לתהליכים עצמם יש קווים מקבילים, אך חדלות פירעון תאגידית כרוכה בארגון מחדש מורכב יותר, עירוב ממשל ושיתוף בעלי עניין בתוכניות לטיפול בחובות.

 

מה התוצאות של חדלות פירעון של יחידים לעומת חדלות פירעון של תאגידים?

התוצאות נוטות להשתנות גם כן. חדלות פירעון אישית מסתיימת לעיתים קרובות בסילוק חובות ובפירוק נכסים, בעוד תאגידים יכולים להמשיך לפעול במשטר חדלות פירעון עם פיקוח של בית המשפט.

בעוד שעקרונות כלליים בנוגע לטיפול בחובות בלתי ניתנים לקיימים חלים על שניהם, הפרטים הספציפיים של הליכי חדלות פירעון יכולים להיות שונים באופן מהותי כאשר משווים בין יחידים לבין ישויות תאגידיות מורכבות. חוקי חדלות פירעון מכירים בפער הזה. בהקשר הזה, התפקיד של עורך דין מקצועי בדיני חדלות פירעון הוא כמובן למצוא את הפתרון הנכון ביותר ללקוחות שלו.

 

מה קובע החוק בישראל לגבי חדלות פירעון של יחידים לעומת חדלות פירעון של תאגידים?

החוק מתייחס באופן שונה לתאגידים וליחידים בהליכי חדלות פירעון, בשל השוני המובנה באופי ובמבנה שלהם. עבור יחידים, חדלות פירעון היא מצב פיננסי אישי, בעוד עבור תאגידים היא קשורה לכדאיות הכלכלית של הישות. הבחנה זו משפיעה על כל התהליך של חדלות פירעון מתחילתו ועד סיומו.

 

המטרות של חדלות פירעון

עבור יחידים, הגעה למצב של חדלות פירעון לא בהכרח מסמנת את קץ הקיום הפיננסי שלהם. הם ממשיכים את חייהם הרגילים, אם כי עם מגבלות כלכליות מסוימות, גם לאחר סיום ההליך. לעומת זאת, סיום הליכי חדלות הפירעון של תאגיד מסמל בדרך כלל את פירוק התאגיד, שכן נכסיו מנותבים לכיסוי חובות. הבדל מהותי זה מסמן נקודת קצה מובהקת לחדלות פירעון תאגידית, בניגוד למקרים של בודדים.

 

סף להכרזה על חדלות פירעון

גם הסף להכרזה על חדלות פירעון שונה. ליחיד בישראל הסף הוא חובות של 150,000 ₪ ואילו לתאגיד הוא 25,000 ₪ בלבד. רף נמוך זה לתאגידים נובע מהפרספקטיבה שתאגיד, בהיותו ישות כלכלית גרידא, מאבד את קיומו אם הוא הופך ללא רווחי.

 

חדלות פירעון לעומת ניהול ופירוק נכסי החברה

טיפול בנכסים תאגידיים בחדלות פירעון הוא לרוב מורכב יותר מניהול נכסים בודדים. מורכבות זו באה לידי ביטוי במינויים ובשכר הנאמנים. חדלות פירעון תאגידית כרוכה בדרך כלל בשכר נאמן גבוה יותר ובתפקיד ניהולי תובעני יותר, בהתחשב במורכבויות הטיפול בנכסים ובפעולות התאגיד.

 

הגדרת חדלות פירעון: מבחני זרימה ואיזון

חדלות פירעון אישית ותאגידית מתחשבת ביכולתו של החייב לשלם חובות באמצעות שני מבחנים עיקריים: מבחן התזרים ומבחן היתרה. מבחן התזרים מעריך האם החייב יכול לעמוד בהתחייבויות בזמן, תוך התמקדות בנזילות, בעוד מבחן האיזון משווה בין התחייבויות נוכחיות ועתידיות לבין ערכי הנכסים. מבחנים אלה חלים על יחידים ותאגידים כאחד, אך יישומם עשוי להשתנות בשל האופי השונה של כספים אישיים ותאגידים.

 

מטרות חוק חדלות הפירעון – מה אתם לא יודעים עליו?

מטרות חוק חדלות הפירעון משקפות איזון בין שיקום החייב לבין מתן אפשרות לנושים לגבות את חובם. עבור אנשים פרטיים, מושם דגש חזק לאפשר להם להתחיל מחדש כלכלית, מתוך הכרה בהשלכות החברתיות והאישיות של חדלות פירעון. עבור תאגידים, בעוד שיש אינטרס לגבות חובות עבור נושים, הכדאיות הכלכלית של הישות מקבלת עדיפות, ולעתים קרובות מובילה לפירוק אם היא נחשבת לא כדאית.

 

כך נכון להתייחס אל חדלות פירעון של יחידים לעומת תאגידים

ההתייחסות לחדלות פירעון בישראל מדגישה הבדלים משמעותיים בין חדלות פירעון פרטנית לזו של תאגיד. הבדלים אלו נובעים מאופיים המובהק של יחידים ותאגידים, כאשר החוק מספק הליכים וספים משתנים להכרזה על חדלות פירעון, ומטרות קצה שונות לכל אחד. עבור יחידים, החוק מכוון לשיקום כלכלי והתחלה חדשה, ואילו עבור תאגידים הוא מוביל לרוב לפירוק. 

הבנת ההבחנות הללו חיונית עבור כל חייב או נושה המעורבים בהליכי חדלות פירעון, שכן היא מגבשת את האסטרטגיות והציפיות שלהם מהתהליך. גישת החוק, על אף שהיא מורכבת, מבקשת לאזן בין הצורך ביציבות כלכלית לבין מתן הזדמנות שנייה לחייבים, בין אם מדובר ביחידים ובין אם מדובר בתאגידים.

 

מתמודדים עם חדלות פירעון? חשוב שתבחרו נכון את עורך הדין

המפתח הוא מציאת עורך דין הבקיא בחוקים ובתקנות הספציפיים החלים על מקרה הלקוח, בין אם מדובר באדם או בתאגיד. מעבר לידע המשפטי, עורך דין יעיל לחדלות פירעון צריך להיות בעל כישורי משא ומתן מעולים כדי לתווך הסדרי נושים ותוכניות ארגון מחדש ובשביל לנקוט בגישה אחידה ובעלת ערך אסטרטגי.

אולי יעניין אותך גם