חיפוש

מתי חקירה פרטית יכולה להיחשב ללא אתית?

חקירה פרטית היא מקצוע שנמצא על גבול בין המוסר לצדק. מצד אחד החוקרים הפרטיים עובדים לצד גלגלי הדמוקרטיה וקיים בהם רצון לבצע טוב בעולם באמצעות הכלים שיש ברשותם. מצד שני, לא מעט אנשים טוענים כי דרכי הפעולה של חוקר פרטי שמבצע את עבודתו הן לא נאותות, לא אתיות ולפעמים גם פוגעות בבני אדם פרטיים מבלי שהם מודעים לסכנות הכרוכות בדבר.

הקוד האתי של חוקרים פרטיים מסביר במדויק מתי חקירה פרטית יכולה להיחשב ללא אתית. במאמר זה נסביר את כל מה שצריך לדעת בנושא.

 

קוד האתיקה של חוקרים פרטיים

חוקרים פרטיים אמונים ונמצאים תחת קוד אתי לפיו הם צריכים לפעול. במידה וחוקר פרטי לוקח על עצמו עניין או תיק עבודה, עליו לסיים אותו אלא אם כן קיימת חוסר הסכמה בינו לבין הלקוח. במידה והחוקר סבור כי החקירה אינה סבירה או בטוחה ואין סיכוי להשיג את המטרה המבוקשת, עליו לדווח זאת ללקוח ולהסביר לו את הממצאים הקיימים בנושא. במשרד החקירות בן דוד חקירות תוכלו לקבל את המידע והשירותים המלאים בנוגע לחקירות פרטיות שונות.

 

מה היא העילה בגינה חוקר פרטי מבצע חקירה?

הסיבה בגינה חוקר פרטי מבצע חקירה כלשהי היא לבקשת לקוח. חוקר פרטי לוקח על עצמו אחריות מלאה לביצוע המשימה שבעבורה הוא מקבל תשלום ועליו לבצע זאת על פי התקנות. עליו לדווח על זמן משוער שבו החקירה תסתיים והלקוח יקבל את הממצאים. במידה והחוקר לא הספיק לטפל בעניין של הלקוח, עליו להודיע על הדיחוי לגורמים הרלוונטיים.

במידה והטיפול מופסק, יש לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק ללקוח, למשפחתו או לעבודתו כתוצאה מהפסקת הטיפול.

 

האם המידע שלי יישאר אצל החוקר הפרטי לאחר סיום החקירה?

חקירות פרטיות הן נושא גדול. בין אם הן נעשות כדי לגלות בגידה בנישואין או למצוא עובד שמועל בכספי החברה, מושקע עניין לא רק כלכלי בנושא אלא גם רגשי מאוד. חוקר פרטי מחזיק במידע שיכול לעיתים לשנות את חייהם של הלקוחות ושל הקרובים אליהם.

על כן, חוקר פרטי שהפסיק או סיים עם חקירתו בעניין מסוים, יחזיר ללקוח את כל המסמכים שבידו שהלקוח מסר לו, בין אם הלקוח ביקש או לא. החובה מוטלת על החוקר להחזיר את המסמכים ללא צורך בבקשה מצד הלקוח. גם אם החוקר מעוניין לשמור את המידע, אין לבצע זאת. הלקוח רשאי לדרוש את חומרי החקירה שנאספו ולהעבירם הלאה לידי אנשים אחרים במידה והוא מעוניין בכך.

 

אין להעביר תיקים מהאחד לשני

במידה והחוקר הפרטי אינו יכול למלא את המשימה שהלקוח מעוניין בה, אין אפשרות להעביר את החומרים לחוקר פרטי אחר שעובד במשרדו או במקום אחר. כמו כן, חוקר פרטי לא יקבל לידיו טיפול בכל נושא שאינו דרך הלקוח עצמו.

חקירה פרטית

אולי יעניין אותך גם