חיפוש

עורך דין עבירות מין

עבירות מין הן מהעבירות החמורות והמורכבות ביותר. ישנן לא מעט עבירות מין, חלקן קלות יחסית וחלקן חמורות במיוחד. רוצים לדעת עוד על העבירות השונות, העונשים על העבירות, דרכי ההתמודדות איתן ותשלומי הפיצויים הקבועים לעבירות אלו? כל זאת ועוד בהמשך המאמר.

עבירת המין בדין הישראלי

אני בטוח שאתם יודעים כי "עבירות מין" הוא שם כולל למספר עבירות, המתבססות על תשתית עובדתית שונה וחומרתן משתנה. חשוב להכיר את העבירות השונות, לדעת איזו מערכת נסיבתית, כלומר עובדות מקרה, מוליכות לאיזו עבירה ומה העונשים הקבועים בחוק לעבירות השונות.

כמו כן, חשוב לדעת אילו פיצויים נפגעי עבירה יוכלו לקבל על כל עבירת מין ובמה סכום הפיצויים תלוי. ישנן עבירות מין בהן הנפגעות יהיו זכאיות לפיצויים ללא הוכחת נזק, בעוד שבאחרות פיצויים יתקבלו רק אם יוכח נזק וסבל של הנפגע או הנפגעת.

כדי לעשות לכם סדר בעבירות השונות, בנסיבות העבירה ובעונשים הקבועים לה, כתבתי עבורכם מדריך מקיף זה. במדריך אפרט אודות העבירות ואודות תפקידו של עורך דין עבירות מין. נפתח בהצגת העבירות השונות, מהחמורות ביותר לקלות יחסית, ולאחר מכן נצלול אל תוך העבירות השונות. אם כן, עבירות המין הן:

 1. אונס

  1. מעשה סדום בנסיבות אונס
  2. אונס בנסיבות מחמירות ואונס במשפחה
 2. בעילה אסורה

  1. מעשה סדום אסור
  2. בעילה אסורה בתוך המשפחה
 3. מעשה מגונה

  1. מעשה מגונה באדם אחר
  2. מעשה מגונה בפומבי
 4. הטרדה מינית
 5. פרסום והחזקת תועבה

אלו הן עבירות המין העיקריות הקבועות בדין הישראלי. כעת, לאחר שמנינו את העבירות, נוכל להתעמק בכל אחת מהן, להבין מה המשמעות שלה ומה תפקידו של עורך הדין בעניינה. לקבלת סיוע משפטי מעורך דין מנוסה עורך דין אלעד שאול.

אונס

עבירת המין החמורה ביותר היא עבירת האונס. אונס מוגדר בסעיף 345 לחוק העונשין כבעילה של אישה שלא בהסכמתה החופשית. כמו כן, כל בעילה של ילדה שלא הגיעה לגיל 14 – תיחשב לאונס.

בנוסף, בעילה בהסכמה תיחשב לאונס כאשר ההסכמה הושגה תוך מרמה לגבי זהות הבועל, מרמה לגבי טיב מעשה הבעילה, או שההסכמה הושגה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה מלאה, לקות שכלית או לקות נפשית. בכל אחד מהמקרים הללו, הבעילה תיחשב לאונס.

החוק מגדיר בעילה כהחדרת איבר או חפץ לתוך איבר מינה של האישה. כלומר, בעילה מוגדרת בחוק כחדירה וגינלית. מין שאינו כולל חדירה וגינלית לא ייחשב לבעילה. האם המשמעות היא שאפשר לאנוס רק נשים ורק וגינלית? כמובן שלא, וכפי שנראה להלן אונס אוראלי ואונס אנאלי ייחשבו למעשה סדום בנסיבות אינוס.

ספקות בעבירת האונס

בתיקי אונס יכולים להתעורר ספקות רבים. ראשית, עצם החדירה יכולה להיות נתונה בספק. התביעה תצליח להוכיח, פעמים רבות, קשר מיני כלשהו אך תתקשה להוכיח שהוא כלל בעילה של ממש. עם זאת, ישנם תיקי אונס בהם נמצאו ממצאים חד משמעיים המוכיחים כי קרתה בעילה. כמו כן, לא כל מי שמואשם באונס מכחיש את הבעילה. חלק לא מבוטל מהנאשמים מודים שהייתה בעילה אך חולקים על שאלת ההסכמה.

אכן, הספק השני שיכול להתעורר בתיקים, הוא שאלת ההסכמה. לכאורה, נראה שמדובר בשאלה פשוטה מאוד – האם הייתה הסכמה חופשית או שלא הייתה הסכמה חופשית? אולם בפועל, מדובר בשאלה מורכבת מאוד. הסכמה היא לא בינארית, כלומר כן או לא. בשאלת ההסכמה יש שטח אפור לא קטן.

נניח, למשל, שאישה הסכימה ליחסי מין מתוך פחד שאם היא תסרב הגבר יכה אותה, למרות שהוא לא איים שיכה אותה. האם האישה הסכימה הסכמה חופשית ליחסים? כלל לא בטוח. האם לא הייתה הסכמה והגבר ייחשב לאנס? גם זו טענה שלא פשוט לטעון. זוהי רק דוגמה אחת מיני רבות לשאלות שיכולות להתעורר סביב סוגיית ההסכמה.

כזכור, אונס יכול לקרות גם בתרחישים נוספים, לדוגמה כאשר ההסכמה הושגה במרמה לגבי זהות הבועל. האם אדם ששיקר על הגיל שלו נחשב למי שהשיג בעילה במרמה לגבי הזהות שלו? ומה עם מי ששיקר על המקצוע? על השם שלו? על הסטטוס שלו, כלומר אם הוא נשוי או רווק? מדובר בשאלות קשות ללא תשובות חד משמעיות.

בכל אחד מאותם הספקות, נכנס תפקידו של עורך דין לעבירות מין. עורך הדין ייצג את לקוחותיו כדי לפתור את הספק ולהציג את העובדות כפי שהם טוענים. עור הדין ידע כיצד להציג את העובדות, להוכיח אותן או להתכחש להן, כדי שאלו יובילו למסקנות המשפטיות הנכונות בנסיבות המקרה.

מעשה סדום בנסיבות אינוס

כאמור, בעילה מוגדרת בחוק כמין וגינלי. כפי שניתן לצפות, החוק אוסר גם על מין אנאלי ואוראלי ללא הסכמה חופשית ומחשיב מעשים אלו לאונס גם כן. אלא שהאיסור על מין שכזה ללא הסכמה נקרא "מעשה סדום בנסיבות אינוס". החוק אוסר כמובן על יחסים שכאלו וקובע כי דינו של מי שאנס אדם אנאלית או אוראלית זהה לדין של מי שאנס וגינלית, כלומר בבעילה.

למרות שמדובר בנושא לא נעים, חשוב לי שנשים לב להגדרות המדויקות בחוק של בעילה ושל מעשה סדום. כזכור, בעילה מוגדרת כהחדרת איבר או חפץ לאיבר המין של האישה. מעשה סדום מוגדר כהחדרה של איבר או חפץ לפי הטבעת וכן כהחדרה של איבר המין לתוך הפה של הנפגע.

שימו לב – בעוד שמין אנאלי ווגינלי ייחשב כאונס בהחדרת כל איבר או חפץ, מין אוראלי ייחשב לאונס רק אם איבר המין הוחדר לפיו של הנפגע. אחרת, המעשה לא ייחשב למעשה סדום. כאשר קרתה בעילה או התרחש מעשה סדום, המעשה יוכל להיחשב לאונס.

אונס בנסיבות מחמירות ואונס בתוך המשפחה

העונש המקסימלי על עבירות אונס הוא 16 שנות מאסר. אולם כאשר האונס הוא אונס בנסיבות מחמירות, העונש המקסימלי הוא 20 שנות מאסר. אונס ייחשב לאונס בנסיבות מחמירות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • הנאנסת היא קטינה שלא הגיעה לגיל 16 והיא לא הסכימה לבעילה
 • האונס נעשה תוך איומים בנשק קר (סכין למשל) או חם (אקדח)
 • האונס גרם לחבלה פיזית או נפשית
 • האונס הוביל להיריון
 • האונס כלל התעללות באישה לפני המעשה, לאחריו או במהלכו
 • אונס קבוצתי
 • אונס קטין בתוך המשפחה

בכל אחד מאותם מקרים, התביעה תוכל לדרוש עונש מאסר של 20 שנה על האונס. גם כאן, תפקידו של עורך הדין יהיה להוכיח או להפריך את הנסיבות המובילות להרשעה באונס בנסיבות מחמירות.

בעילה אסורה

עבירת המין הבאה בה נעסוק היא עבירת הבעילה האסורה. בעילה אסורה מוגדרת כבעילה של מי שלא הגיעה לגיל ההסכמה, כלומר לגיל 16, אך כבר הגיעה לגיל 14. במקרים אלו, בהם אדם בועל נערה בגילאי 14-16, עונשו של הבועל יוכל להגיע ל-5 שנות מאסר.

גם בעילה של קטינה בת 16 עד 18 תהיה בעילה אסורה, כאשר הבעילה קרתה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה בין הנבעלת לבועל. כמו כן, הבעילה אסורה אם היא הושגה תוך הבטחת נישואין. העונש על בעילה זו עומד גם הוא על 5 שנות מאסר.

בעילה אסורה בעבודה

החוק ממשיך וקובע כי בעילה של אישה בוגרת תוך ניצול יחסי מרות בעבודה או בצבא, תיחשב אף היא לבעילה אסורה. עונשה – עד 3 שנות מאסר. חשוב לדעת שבתי המשפט פיתחו חזקה לפיה אם התקיימו יחסים בין בוס לעובדת שלו, יוצאים מנקודת הנחה שהיחסים כללו ניצול יחסי מרות. הבוס יצטרך להוכיח שלא היה ניצול של יחסי המרות, במקום שהתביעה תוכיח שהיה ניצול שכזה.

בעילה אסורה של מטפל וכוהן דת

בעילה אסורה נוספת היא בעילה של מטפל פסיכולוגי במהלך הטיפול או בשנים שלאחריו, תוך ניצול ממשי של התלות הנפשית של המטופל במטפל. הוא הדין גם לגבי בעילה של אדם בעל סמכות דתית למי שהוא מייעץ לו ומדריך אותו, באופן מתמשך ובמפגשים פנים אל פנים. בכל המקרים הללו, העונש יעמוד על 4 שנות מאסר.

גם כאן, החוק קובע כלל לפיו יוצאים מנקודת הנחה שהיחסים קרו תוך ניצול יחסי המרות והתלות. המטפל וכוהן הדת יצטרכו להוכיח שלא קרה כאן ניצול שכזה.

בעילה אסורה במשפחה

כפי שראינו, בעילה אסורה "רגילה" היא בעילה של קטינה בת 14 עד 16. אולם כאשר הנבעלת היא בת משפחתו של הבועל, הגילאים האסורים הם 14 עד 21. בעילה של בת משפחה בגילאים אלו תיחשב לבעילה אסורה ועונשה עד 16 שנות מאסר!

לעניין זה, בני משפחה מוגדרים באופן הבא – הורים, בני זוג של הורים, אחים, סבים וסבתות, הורים מאומנה ואחים מאומנה. על שאר בני המשפחה, עבירה זו לא חלה.

מעשה סדום בנסיבות בעילה אסורה

לבסוף, בדומה לאונס, החוק משווה בין בעילה לבין מעשה סדום. כשם שאסור לבעול אישה בגילאי 14 עד 16, כך אסור לעשות מעשה סדום באדם בגילאים אלו. החוק קובע דין שווה לחלוטין לבעילה אסורה ולמעשה סדום.

סייג אחריות פלילית לקטינים

ייתכן שקראתם על עבירת הבעילה האסורה, נזכרתם בפעם הראשונה שאתם קיימתם יחסים ותהיתם – האם זו הייתה עבירה פלילית? אכן, לא מעט צעירים מקיימים יחסים לפני שהגיעו לגיל 16 וגם הפרטנר או הפרטנרית שלהם ליחסים לא הגיעו לגיל 16.

חשוב להבהיר שבמקרים אלו, הבעילה אינה בעילה אסורה. החוק קובע כי אם פער הגילאים בין בני הזוג לא עולה על 3 שנים והיחסים בוצעו בהסכמה מלאה מתוך יחסי חברות, היחסים יהיו מותרים.

המשמעות היא שאם, למשל, מישהו בן 16 וחצי שכב עם חברתו בת ה-14, היחסים ייחשבו למותרים. למעשה, גם אם הוא היה בן 15 והיא בת 13, היחסים לא ייחשבו לאסורים למרות שהנבעלת לא הגיעה לגיל 14!

לעומת זאת, כאשר פער הגילאים עולה על 3 שנים, היחסים יחשבו לאסורים. נניח, למשל, שהבועל בן 19 בדיוק והקטינה מחר תהיה בת 16. יחסים אלו יהיו אסורים, שכן פער הגילאים עולה על 3 שנים והקטינה עוד לא הגיעה לגיל ההסכמה.

עבירת המעשה המגונה

מעשה מגונה מוגדר כמעשה מיני שנעשה לשם ביזוי, סיפוק או גירוי מיניים. בשונה מאונס או בעילה אסורה, מעשה מגונה לא יכלול חדירה. לכן, מי שביצע מעשים מיניים שלא כוללים חדירה, יואשם בעבירת מין מסוג מעשה מגונה. עבירת המעשה המגונה נחלקת לשתי עבירות משנה – מעשה מגונה באדם אחר ומעשה מגונה בפומבי.

מעשה מגונה באדם אחר

עבירת המעשה מגונה באדם אחר תתרחש כאשר אדם נגע בזולתו באופן מיני. ניסיוני בבתי המשפט מלמד כי אנשים מואשמים בעבירה זו כאשר הם כפו על מישהי מין יבש, כלומר מין ללא חדירה, נגעו בנפגעות בצורה מינית, נשקו אותן בניגוד לרצונן וכדומה.

העונש הקבוע בחוק לעבירות המעשה המגונה תלוי בנסיבות העבירה. ללא נסיבות מיוחדות, העונש המקסימלי על עבירת מין זו עומד על 3 שנות מאסר. בנסיבות חמורות יותר, התביעה תוכל לדרוש גם 7 שנות מאסר ובנסיבות חמורות במיוחד, המקבילות לנסיבות האונס בנסיבות מחמירות, ניתן יהיה לדרוש אף 10 שנות מאסר.

כאשר הנפגע הוא קטין שמלאו לו 14 שנה, העונש על עבירת המין יעמוד על 4 שנים לכל היותר. במקרים בהם המעשה המגונה בוצע בהסכמה לכאורה, אך ההסכמה הושגה תוך ניצול יחסי מרות בעבודה, העונש יוכל להגיע לשנתיים מאסר לכל היותר.

מעשה מגונה בפומבי

מי שעושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, עונשו שנת מאסר. אם המעשים נעשו בפני אדם תוך ניצול יחסי מרות, תלות, השגחה או חינוך, אין דרישה שהמעשים יבוצעו בפומבי. כאשר המעשה נעשה בפני קטין, בכל מקום שהוא, עונשו של עושה המעשה עד 3 שנות מאסר.

מקרה קלאסי של מעשה מגונה בפומבי, הוא אוננות בפני אדם אחר. אני אדגיש כי גם אם אדם גורם לאדם אחר לאונן בפומבי, ניתן יהיה להרשיע את הגורם במעשה מגונה בפומבי.

הטרדה מינית

מבין עבירות המין השונות, נראה כי עבירת ההטרדה המינית היא המוכרת ביותר. הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדות מיניות כשורה של מעשים, אשר כל אחד מהם נחשב להטרדה מינית. נסקור את המעשים השונים.

ראשית, סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים נחשבת להטרדה מינית. שנית, מעשים מגונים ייחשבו תמיד להטרדה מינית. בנוסף, הצעות מיניות חוזרות ונשנות או הערות מיניות חוזרות ייחשבו להטרדה מינית, כאשר המוטרדת הביעה חוסר עניין באמירות אלו. זאת ועוד, פרסום תצלום או סרטון מיני ייחשבו להטרדה מינית וכן לפגיעה בפרטיות במזיד.

הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות

כאשר האמירות וההצעות המיניות נאמרות תוך ניצול יחסי מרות, יחסי תלות, יחסי חינוך או יחסי השגחה, אין צורך בכך שהמוטרדת תביע את התנגדותה לאמירות. די בכך שהוצעו הצעות חוזרות כדי להאשים את המציע בהטרדה מינית.

פיצויים על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדות מיניות קובע שהטרדה מינית היא גם עבירת מין פלילית וגם עוולה אזרחית. החוק מוסיף וקובע כי ניתן לקבל פיצויים בסכום של 120 אלף שקלים לכל היותר גם ללא הוכחת נזק! המשמעות היא שכל מי שהוטרדה תוכל לתבוע פיצויים, גם אם לא נגרם לה כל נזק מההטרדה. זאת, בשונה מהכלל הרגיל לפיו מקבלים פיצויים על נזק שנגרם.

פרסום, יצירת והחזקת תועבה

עבירת המין האחרונה בה נעסוק היא עבירת פרסום והחזקת התועבה. מי שיוצר סרטוני פורנוגרפיית ילדים נחשב למי שיצר תועבה ועונשו – עד 7 שנות מאסר. מי שמפרסם סרטוני פורנוגרפיית ילדים, עונשו עד 5 שנות מאסר. החוק אוסר אף על החזקת חומרי תועבה, בין אם בקובץ פיזי ובין אם בקובץ דיגיטלי. העונש על החזקת חומר תועה – עד שנת מאסר.

פיצויים

חשוב לדעת שנפגעי עבירות מין זכאים לפיצויים מהפוגע! בתיקי הטרדה מינית, הנפגעות יהיו זכאיות לפיצוי ללא הוכחת נזק בגובה של 120 אלף שקלים לכל היותר. בכל עבירות המין, יוכלו הנפגעים לקבל 258 אלף שקלים במסגרת ההליך הפלילי, תוך הוכחת הנזק והסבל שנגרמו להם.

מלבד פיצויים אלו, הנפגעים יוכלו להגיש תביעות אזרחיות כנגד הפוגעים. בתביעות אלו יוכיחו התובעים מהו הנזק שנגרם להם ויתבעו פיצויים בהתאם. כאן, סכום הפיצויים לא מוגבל וניתן לתובע מאות אלפי שקלים ואף למעלה מכך.

לסיכום

לסיכום, הדין הישראלי קבע עבירות מין שונות כאשר המשותף לכולן הוא קיום מעשים מיניים שלא בהסכמה, תוך ניצול יחסי מרות או כלפי קטינים. העונש על העבירות משתנה וכך גם הפיצויים שנפגעי עבירות המין יוכלו לקבל.

מעורבים בתיקי עבירות מין? צריכים ייצוג בתיקים אלו? פנו אליי לקבלת ייעוץ משפטי מקיף תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה. אני מבטיח לפעול לשמירה על זכויותיכם והשבת כבודכם, כאשר טובתכם תעמוד בראש מעייני.

אני עו"ד אלעד שאול, מתמחה בתחום הפלילי בכלל ובעבירות מין בפרט. בעברי עבדתי בפרקליטות, כך שאני יודע כיצד לפעול לצידה וכנגדה. יש לי ניסיון רב בייצוג בתחומי עבירות המין ואשמח להיות שם בשבילכם, ברגעים קשים אלו.

איזה עבירות מין יש?

בדין הישראלי יש מספר עבירות מין. עבירות המין העיקריות הן עבירות האונס, הבעילה האסורה, מעשה מגונה, הטרדה מינית ופרסום והחזקת תועבה. חלק מעבירות אלו כוללות עבירות משנה ומתפצלות למספר עבירות נוספות, אך אלו הן העבירות העיקריות.

מה העונש על עבירות המין?

העונש על עבירות המין תלוי בעבירת המין הספציפית שבוצעה. העונש החמור ביותר יהיה על אונס בנסיבות מחמירות. העונש על אונס בנסיבות מחמירות עומד על 20 שנות מאסר לכל היותר. העונש הקל ביותר הוא על מעשה מגונה בפומבי ועל החזקת חומרי תועבה – שנת מאסר אחת בלבד.

האם נפגעי עבירות מין זכאים לפיצויים?

בהחלט! נפגעי עבירות המין יוכלו לקבל עד 258 אלף שקלים במסגרת ההליך הפלילי. זאת ועוד, ביכולתם של הנפגעים לתבוע כל סכום שהוא בהליך אזרחי נפרד. כמו כן, נפגעי הטרדה מינית זכאים ל-120 אלף שקלים לכל היותר ללא הוכחת נזק.

מה תפקידו של עורך דין עבירות מין?

תפקידו של עורך הדין הוא להציג את העובדות כפי שהלקוח שלו טוען שהן התרחשו וכן לגזור מהן את המשמעויות המשפטיות הנכונות. לא אחת, עורך הדין יגיע לעסקאות עם הצד שכנגד שיבטיחו את האינטרס של לקוחותיו מבלי להסתמך על פסיקת בית המשפט.

אולי יעניין אותך גם