חיפוש

איך מתנהלת תביעה מול ביטוח הרכב?

כל נהג הנקלע לתאונת דרכים עם רכב שבוטח בביטוח חובה, זכאי להגיש תביעה נגד חברת הביטוח ללא קשר לרמת מעורבותו בתאונה. בהגשת תביעה כנגד חברת הביטוח, חשוב לבצע את שלבי התהליך בצורה נכונה על מנת להשיג את מירב הפיצוי המגיע ללקוח. במאמר הבא נפרט כיצד מתנהלת תביעה מול חברת ביטוח הרכב.

 

הגשת תביעה מול חברת ביטוח רכב

לפי נתונים מחקריים מבוססים של איגוד חברות הביטוח בארץ, מדי שנה מוגשות בפני חברות הביטוח כארבע מאות אלף תביעות שמתוכן נתח ניכר של הפעלת ביטוחי רכב בגין תאונת דרכים. מכיוון שעומסי התביעות על חברות הביטוח כבדים, יש לדווח ולהגיש את התביעה באופן מקצועי. כך ניתן לקבל מענה מהיר ויעיל ולהשיג את מיצוי הזכויות.

איך מתנהלת תביעה מול ביטוח הרכב?

איסוף פרטים לצורך הגשת התביעה

על מנת שהתביעה תתקבל יש לפרט את כל הידוע בנוגע לאירוע התאונה. בין הפרטים יש להציג את נסיבות האירוע, פרטי הנהגים שעורבו בתאונה, פרטי הנהג התובע, צילומים וסרטונים של האירוע מזירת התאונה (במידה וקיימים). את הדיווח יש לשלוח מוקדם ככל הניתן לחברת הביטוח על מנת למנוע עיכובים בקבלה וטיפול בפנייה.

 

תאונת דרכים שנגרמה באשמת המבוטח

בכל מקרה שבו הנזק שנגרם לרכב אירוע באשמת הנהג, יש להודיע על כך שחברת הביטוח (במקרה של ביטוח חובה אין לכך השלכה על קבלת הפיצויים מחברת הביטוח אלא במקרים מסוימים). כדי להתנהל ביעילות מול חברת הביטוח יש להגיש בהקדם את התביעה ולצרף לה מספר פרטים חיוניים הכוללים: צילום רישיון הנהיגה של הנהג, צילום רישיון הרכב, מספר ת"ז של הנהג וכל המסמכים העשויים להיות רלוונטיים עבור התביעה.

תיקון הרכב שנפגע או הגדרתו כ"טוטאל לוס" על ידי שמאי רכב, ייעשה בהתאם לתנאים שהמצוינים בפוליסת ביטוח רכב מקיף. מומלץ לפנות לשירות עורך דין נזקי ביטוח רכב על מנת לייעל ולהבטיח קבלת פיצויים בגין התאונה.

איך מתנהלת תביעה מול ביטוח הרכב?

תאונת דרכים – פגיעה מצד ג'

במקרה בו הנהג נפגע מצד שלישי, עליו לפנות לחברת הביטוח של הרכב הפוגע. זו הסיבה כי חשוב מאוד בתאונת רכב להחליף פרטים הכוללים פרטי תעודת זהות של הנהג הפוגע, כתובת מגורים, רישיון הרכב הפוגע, תעודת ביטוח של הרכב ושם החברה המבטחת כולל מספר פוליסה ושם המבוטח. רצוי לצלם את הרכבים שניזוקו ואף להסריט על מנת להציג תיעוד מלא של הנזק בפני חברת הביטוח.

 

מועד קבלת הפיצויים

יש להתאזר בסבלנות עד לקבלת הפיצויים המגיעים לכם מכוח פוליסת הביטוח. חברת הביטוח זכאית לשקול את התביעה במשך 30 ימי עסקים ולהחליט האם היא עונה על תנאי הפוליסה או לא. במקרה של סירוב, ניתן להגיש ערעור מול חברת הביטוח. כאן חשוב מטוד להסתייע בשירות לווי משפטי על מנת להתמודד על חברת הביטוח ולהשיג את הזכויות המגיעות לנהג מתוקף היותו מבוטח של החברה.

איך מתנהלת תביעה מול ביטוח הרכב?

אולי יעניין אותך גם