חיפוש

מי מחויב בתשלום מיסים לארה"ב?

ארה"ב מסווגת אנשים לשני קטגוריות הנוגעות למיסים: תושבים המשלמים מיסים ותושבים שאינם משלמים מיסים.

אם עברת לארצות הברית, ייתכן שאתה תוהה כיצד חוקי ההגירה והמיסים חלים עליך.

להלן הסבר על יחסי הגומלין בין מעמד המהגר למיסים.

 

תושבי מס בארה"ב

ישנם מצבים רבים בהם ייתכן שתידרש לשלם מיסים לארצות הברית גם אם אינך אזרח ארה"ב. הקביעה האם אתה צריך להגיש ולשלם מיסים או לא, תלויה בשאלה האם הממשלה סיווגה אותך כתושב מס או לא. לדוגמה, כל תושבי הקבע, או בעלי גרין קארד, נחשבים לתושבי מס. אך לא כל בעלי האשרות שאינם מהגרים הם תושבי מס. גם אם אינך תושב מס, עדיין עדיף להגיש החזר מס הכנסה אם עבדת אצל מעביד שמוריד מיסים מהשכר שלך – ייתכן שתקבל החזר מס.

תושבי המס בארצות הברית חייבים לדווח למס הכנסה על כל הכנסותיהם ולשלם מיסים. לא משנה אם הכסף הורווח בתוך המדינה או לא, יש לדווח על כל ההכנסות למס הכנסה. אולם דיווח על כל הכנסותיך למס הכנסה אינו אומר שכל הכנסותיך יחויבו במס על ידי ממשלת ארה"ב. החלטות אלה נשלטות על ידי אמנות מס בינלאומיות.

 

גרין קארד

אם אתה בעל גרין קארד, ייתכן שאתה תוהה כיצד חוקי ההגירה והמיסים יעבדו עלייך. כאמור לעיל, ברגע שאתה מקבל גרין קארד, אתה מסווג אוטומטית כתושב מס של ארצות הברית ועליך לדווח על כל הכנסותיך, בין אם הרווחת אותם בארה"ב או לא.

קיימת שמועה נפוצה שמספר הימים שאתה מבלה בתוך ארצות הברית קובעים אם אתה נחשב לתושב מס או לא, אך זה נכון רק לגבי אנשים שנמצאים במדינה תחת אשרות של לא מהגרים, ולא גרין קארד. גם אם יש לך גרין קארד ואינך דורך ברגל בארצות הברית כל השנה, אתה עדיין חייב לדווח למס הכנסה על כל הכנסותיך.

כמו כמעט כל משלם מיסים אחר בארצות הברית, על בעלי כרטיסים ירוקים להגיש טופס IRS 1040 בכל שנה עד ה -15 באפריל. אם לא תגיש את מסמכי המיסים של ארצות הברית כמחזיק גרין קארד, אתה עלול לפגוע בסיכויים שלך להיות אזרח ארה"ב. בנוסף, אם בכוונתך לא להגיש את המיסים, אתה עלול גם להיות אשם בפשע שעלול לגרום לאובדן הגרין קארד שלך ולגירושך. אתה אמור להיות מסוגל לברר מידע נוסף על מצבך על ידי ביקור באתר מס הכנסה.

 

אשרות שאינן למהגרים

בניגוד למחזיקים בגרין קארד, בעלי אשרות שאינן למהגרים עשויים להצטרך לדווח על הכנסות ולשלם מיסים לממשלת ארה"ב. בעלי אשרות שאינן למהגרים הופכים לתושבי מס רק אם הם מבלים בשנה כלשהי לפחות 183 ימים בארה"ב. לכן, אם אתה מבלה 200 יום בארה"ב ואתה בעל אשרה שאינה למהגרים, ככל הנראה תידרש לדווח למס הכנסה.

למידע נוסף – https://masamerica.co.il/en/home

 

חישוב פיננסי

אולי יעניין אותך גם